-->
Djursjukgymnast - Kristinelunds Häst o Hund Rehab Bild norsvensken Brasse, West Highland White Terrier Sally och Maudinfo,aktuellt
startsida
gymnastik,friskvård
djursjukgymnastik
     beh.metoder
     priser
     häst
     hund
om mig
kurser
kontakt
länkar

Akupunktur

Sedan långt före Kristus födelse, bedrev kineserna behandling med Akupunktur, TCM (traditionell Kinesisk medicin). Den bygger på religiösa och filosofiska resonemang. Dessa resonemang har skiftat genom åren och är svårt för oss västerlänningar att förstå.

Den västerländska akupunkturen godkändes i Sverige 1984 och bygger på att vissa punkter ger smärtlindring inom specifika regioner Godkännandet innebar att bl.a. sjukgymnaster fick ge behandling (efter utbildning) till människor på vissa
indikationer.

Inom den västerländska medicinen förklaras de smärtlindrande effekterna av akupunktur så här enligt forskningsresultat (Lundeberg&Andersson, 2000, m. fl.)

Hjärnan: Hämmar smärtupplevelsen i centrala nervsystemet genom frisläppsande av kroppsegna neurotensin, glutamat och opioider (morfinliknande substanser t. ex. endorfin) och serotonin (”välbefinnande”substanser).

Ryggmärgsnivå: Dessutom hämmas smärtan segmentellt, via bl.a. frisättande av GABA och glycininehållande interneuron som utövar en hämmande effekt på nociceptiva neuron (nerver känsliga för smärta) i ryggmärgens bakre horn, Gate -teorin. Ett ytterligare ämne är enkefalin, ett ämne som minskar sympatikusaktiviteten, vilket betyder att den del av nervsystemet som aktiveras när vi är stressade eller alerta dämpas och leder därmed till minskad muskelspänning.

Lokalt: akupunktur stimulerar frisättning av andra neuropeptider som ökar genomblödningen. Calcitonin gene-related peptid (CGRP) frisätts i vävnaden. CGRP har ffa två effekter
a) dilatation av kapillärbädden och därmed ett ökat nutritivt flöde.
b) upprepad behandling kan ge en ökad tillväxt av endotelceller och därmed en kapilärisering av vävnaden (ökad blodförsörjning genom nybildning av kapillärkärl).
Nerve growth factor (NGF) frisätts också i den perifera vävnaden. Denna NGF-frisättning skulle kunna påskynda regenerationen och läkning av skadad vävnad.

Övriga effekter: De omställningar som sker i smärtsystemet vid akupunktur liknar dem som ses vid långvarigt muskelarbete. Vid muskelarbete uppstår en smärttröskelhöjning efter cirka 20 minuter, vilket är den tid som behövs vid akupunkturbehandling för att nå liknande effekt.
Akupunktur liknar på många sätt den fysiologiska situation som uppkommer efter långvarigt muskelarbete, det kroppsegna morfinet - endorfin - frisätts (precis som vid fysisk aktivitet).

Hur går behandlingen till?
Det gäller för akupunktören att känna till var de olika aukpunktur-punkterna finns som ger effekt inom specifika områden. I dessa punkter sticker akupunktören in sina nålar (4-12/per behandling - sterila engångsnålar). Själva sticket känner djuret knappt av, för att nerven skall stimuleras roteras nålen försiktigt fram och tillbaka. Man försöker på så sätt få fram den s.k. ”qi”-känslan vilket är en lätt krampkänsla runt nålen. Om djuret får denna känsla ökar chansen för ett gott behandlingsresultat.

Behandlingstiden
kan variera mellan 10-30 minuter. En förbättring av djurets besvär bör märkas efter 2-5 behandlingar. En normal behandlingsomgång är 3-7 ggr.
Efter en tids uppehåll kan ett färre antal behandlingar ges för att ”fylla på” den smärtlindrande effekten.

Vilka biverkningar kan förekomma?
Vid akupunktur är biverkningar ovanliga. Efter behandlingen kan djuret bli lite trött. Därför bör man undvika att anstränga det kraftigt samma dag som djuret har fått akupunktur.

Efter de första behandlingarna kan djuret få ökande smärtor eller illamående. Detta tyder på en kraftig reaktion och är inte negativ för behandlingsresultatet.

Försiktighet bör iakttas vid vissa sjukdomstillstånd, t.ex. njurskador. Rådgör därför alltid med din veterinär innan behandlingsstart!

Viss dokumentation om behandlingens effekter finns bl.a. vid ryggsmärta hos häst men även vid arthros på hund. Vid det senare tillståndet är akupunktur smärtlindrade och ger förbättrat rörelsemönster som i sin tur leder till bättre rörlighet och funktion och ev. minskade sekundära effekter !!

Akupunktur-Kurser
Jag föreläser gärna om akupunktur hos häst eller hund (helst inte båda samtidigt).
Mest efterfrågat är akupunktur hos hund och arthros.
Men har du andra önskemål tar jag gärna upp det.

                   Hör av dig, så får vi komma överens.


copyright © 2005-2009 All rights reserved. kristinelundhastohund@hotmail.com