Djursjukgymnast - Kristinelunds Häst o Hund Rehab Bild norsvensken Brasse, West Highland White Terrier Sally och Maudinfo,aktuellt
startsida
gymnastik,friskvård
djursjukgymnastik
     beh.metoder
         aku-punktur
     priser
     häst
     hund
om mig
kurser
kontakt
länkar
Sjukgymnastiska behandlingar

Aktiv träning med rätt belastning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell träning är alltid grunden för all sjukgymnastik.

Friska hästar får bättre styrka om de har en kuperad terräng, med backar och diken, än att gå på en plan betesmark.

En frisk hund som rastas mår bra av att röra sig i terrängen, om möjligt, och inte alltid gå i koppel på en promenadväg.

Sjukgymnastens bästa vänner förutom djuret är måttbandet och goniometern som kan dokumentera framsteg efter träning


Sjukgymnastik används
inför planerad operation för att träna upp muskelstyrka och rörlighet
för att rehabilitera ett sjukt djur (t.ex. efter operation eller skada)
för att ge smärtlindring
för att träna ett friskt djur till ökad muskelstyrka och koordination på ett balanserat sätt.

Ibland kan speciell träning vara befogad för att djuret har dålig kondition eller skall rehabiliteras efter en allvarlig skada, eller behöver smärtlindring, då kan gymnasten ta till sina speciella åtgärder i form av fysikalisk terapi.

Vilka fysikaliska behandlingar utför en legitimerad sjukgymnast?

* Ultraljud används mest som diagnostisk vid undersökning av organ och vävnadsstrukturer dock inte för skelett och lufttäta organ som lungor och tarmar.

* TENS -Transkutan Elektrisk NervStimulering - stimulerar hudnära nerver med en svag elektrisk ström för att lindra smärta. Behandlingen stimulerar kroppens egna smärtlindringsystem. Används när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, inre organ eller i nervsystemet.

Vanligen används TENS för att lindra smärta efter vävnadsskada eller nervskada. Smärta från muskler och leder, reumatiska smärtor och smärta vid nervskada är exempel på långvariga smärtor där TENS är effektivt. Smärta efter operation är exempel på akut smärta där metoden används.

* NMES - Neuro Muskulär Elektrisk Stimulering - används ofta vid ortopedisk och neurologisk skada eller efter nervskada av ryggmärg eller delvis skada av perifera nervsystemet för att stimulera och stödja muskelkontraktionen. NMES ger en viss smärtlindrande effekt. Används som rehabilitering efter t.ex. operativa ingrepp.

* värme - ökar blodgenomströmningen och medför att nedbrytningsprodukter bortforslas snabbare, ökar blodgenomströmning och därmed metabolismen, liksom minskar svullnad och ger en snabbare läkning samt minskar smärta.

* kyla - minskar blodgenomströmningen och medför att mindre mängd katabola produkter bildas, minskar också blodkärlens genomsläpplighet och ger en viss analgetisk effekt.

* akupunktur används för smärtlindring av muskulo-skelettala strukturer - vid akupunktur sätts tunna sterila nålar in i särskilda akupunktur-punkter, belägna i muskulatur, senor eller bindväv ev. kombinerad med elakupunktur. Blodcirkulationen ökar i vävnaden, impulser skickas via nerver och ryggmärg till hjärnan. Kroppsegna smärtstillande ämnen (endorfiner) kan bildas eller frisättas och ha en smärtstillande effekt. Musklerna upplevs som avslappnade. Effekten är individuell och kan dröja hos vissa patienter.

* triggerpunktsbehandling - en triggerpunkt är ett område i en muskelfiber där flera muskelceller har en förhöjd spänningsgrad, så kallade mikrokramper. Vid muskelkramp blir blodgenomströmningen dålig och området blir extra tryckkännsligt. Triggerpunktsbehandling är en smärtsam behandling men efteråt upplever man mjukhet och avslappning.

Andra viktiga behandlingsmetoder för oss sjukgymnaster är
* manipulation - kräver specialutbildning i OMT - Ortopedisk Manuell Terapi
* mobilisering efter t.ex gipsning
* muskeltöjning - "streching"
* mjukdelsbehandling, massage

Vattenterapi kan användas
för att avlast kroppsvikt
som för att stärka muskulatur inför ett planerat operativt ingrepp,
i rehabiliteringfasen, för att öka rörlighet utan belastning
för att stärka muskulaturen
hos en frisk individ som del i träning inför tävling eller
i sen rehabiliteringsfas när rörligheten återkommit
hos en unghäst som skall "sättas igång" så den har muskulatur för att klara det ökade arbetet
till en häst med belastningssymtom p.g.a. felbelastning, felaktig träning, m.m.

Vattenterapi kan utföras med olika vattendjup och därigenom ge bättre träning för varierande muskelgrupper.

Jag kommer troligen ha tillgång till vattenterapi från sommaren 2009.copyright © 2005-2009 All rights reserved. kristinelundhastohund@hotmail.com

Det här är Fia en Chihuahua. Hon kom till sjukgymnast p.g.a. problem med hållningen (kort iliopsoas, ökad rörlighet mellan L5- L7)

Behandlades med töjning av iliopsoas, mobilisering thorakalt/ lumbalt samt hemövningar med krypövningar och vikter (en 10 kr på vardera bakben)
Det blev en helt annan hund. Det är 21 dagar mellan bilderna.


Mätning av muskelomfång
prox. framben.


Stimuering av ben med tyngd, ger sekundära effekter rygg, Vid belastning på rätt ställe fås belastning på rygg där effekt önskas.


Rörlighetsförändring i leder mäts med goniometer


Elakupunktur på häst


Värmeökning måste man känna med handens baksida annars känner du egen värme, här över höftleden.

Att kunna iaktta rörelsemönstret vid vattenterapi är viktigt