Djursjukgymnast - Kristinelunds Häst o Hund Rehab Bild norsvensken Brasse, West Highland White Terrier Sally och Maudinfo,aktuellt
startsida
gymnastik,friskvård
djursjukgymnastik
     beh.metoder
     priser
     häst
     hund
om mig
kurser
kontakt
länkar
Djursjukgymnastik

Vad krävs för att bli en bra djursjukgymnast?

Gedigen utbildning med kunskap om samverkan skelett, leder, ligament, senor och muskler av olika slag (vita och röda muskelfibrer) är grundförutsättningen.

En djursjukgymnast måste även ha erfarenhet och känna till hur en frisk hästs/hunds rörelseapparat fungerar.

En sjukgymnast skall kunna bedömma hur en individ kan träna, dvs. inte bara hur den kan göra sina rörelser, utan när i en rehabiliteringssituation vissa rörelser är möjliga att utföra.

Gäller även för en frisk häst/hund som skall träna upp styrka, rörlighet, uthållighet, koordination. Har du sett en idrottare sätta igång ett 100 meterslopp utan uppvärmning? Hästen/hunden behöver också uppvärmning!

Lika viktigt är att hästen/hunden efter ett hårt arbetspass, fysiskt såväl som mentalt, ges tillfälle till vila och återhämtning.


En fullvärdig kost för en häst/hund som bygger muskler är lika viktigt för djuret som för människan. Det går inte att träna upp styrka eller uthållighet utan att samtidigt se till att djurets kost är välbalanserad för dess övningar.

Förutom anatomiska kunskaper och rörelsekunskap behövs
- kännedom om djurets fysiologi, veta hur de olika organsystemen fungerar och interagerar och hur de stimuleras av nervsystemet
- veta relevanta sjukdomars/skadors orsaker, och deras funktionella betydelse samt hur de behandlas av veterinären
- veta hur effekten av olika läkemedel påverkar ett djur och skillnaden i effekt mellan olika djurslag
- och förstå skillnaden mellan läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott
- som del i djurhälsovården måste du också veta vilka zoonoser och epizootisjukdomar som är vanliga för djurslaget.


Hur arbetar en legitimerad sjukgymnast?

Att aktivera djuret till egen träning i en kuperad terräng är det absolut viktigaste för att träna upp muskelstyrka, koordination och balans.

Alla behandlingar bygger på beprövad, dokumenterad vetenskap och erfarenhet och följer Jordbrukverkets etiska regler. Rebahilitering sker efter remiss från veterinär. En djursjukgymnast samverkar med veterinären. Utvärdering av behandlingen sker kontinuerligt. MÅL vid all behandling är att inte sjukgymnasten skall behövas i träningssituationen utan ägaren/tränaren ges ökad kunskap så att de kan ge djuret egenvård ledd av sjukgymnast. Man kan säga att veterinären, sjukgymnasten, ägaren, tränaren utgör ett team.

Kommer djuret utan remiss utreder sjukgymnasten orsak till funktionsnedsättning. Finns det tveksamheter rekommenderas att en veterinär tittar på djuret innan sjukgymnastik påbörjas. Orsaken kan vara skada, trötthet, infektion, överbelastning, ej passande underlag, träningsmetod, utrustning, bristande motion, bristande nutrition eller begynnande ålderskrämpor. Funktionsträning innebär att djuret skall få ökad rörlighet genom att träna upp styrka, uthållighet och koordination.

Smärta hos djuret utreds av veterinär och djuret kan få medicin, kirurgisk åtgärd, alternativt komplementära åtgärder.Sjukgymnasten kan efter veterinärens åtgärder instruera ägaren/tränaren och rekommendera lämplig träning, t.ex. stretching, massage, mobilisering, TENS, värme, kyla, akupunktur, rörelseträning, bassängträning, avspänning, tömkörning, vattenterapi. Rörelse är receptet.

Att aktivera djuret till egen träning i en kuperad terräng är det absolut viktigaste för att träna upp muskelstyrka, koordination och funktion. Kan ske när behandlingen kommit tilltäckligt långt i rehabiliteringen.

En djursjukgymnast
- tar del av ev. remiss från veterinär
- tar upp vårdarens anamnes (berättelse om sjukhistorien)
- undersöker djuret
- gör upp en behandlingsplan
- visar och instruerar vårdaren hur sjukgymnastiken skall bedrivas
- för fortlöpande journal med behandlingsframgångar (-bakslag) enligt planen
- bestämmer ev. återbesök
- kontrollerar djuret inför ev. återbesök till veterinär
- har tystnadsplikt
Sjukgymanstens samarbetspartners är veterinär, ägare/vårdare/tränare och djuret självt.

Många djur kräver individspecifika rörelser/behandlingar i deras rehabilitering - särskilt efter operation eller andra kroniska muskulo-skelettala åkommor.

En sjukgymnast kan då utforma ett individuellt anpassat program för att hjälpa djuret (och tränare/ägare) optimalt.

En sjukgymnast kan också verka rådgivande och hjälpa till att utforma optimal träning i djurets hemmiljö genom att ta till vara på de resurser som finns. Sjukgymnasten utnyttjar också resursen i djurägaren/tränaren så denne blir delaktig i behandling/träning.copyright © 2005-2009 All rights reserved. kristinelundhastohund@hotmail.com

Undersökningar av häst
Bl.a. koll av styrkan att hålla emot dvs hö sidas glutealmuskelatur och propriocep för hö bens jämnviktsreaktionTöjning och koll av rörlighet hö sidas höft abduktorer.Koll av rörlighet och töjning av lateralflektion i hals och nacke.Palpation av scaulaes (skulderbladets) muskulatur.Palpation av tvärutskott cervikalkota 1 (första halskotan).


Palpation ben och rygg.