Djursjukgymnast - Kristinelunds Häst o Hund Rehab Bild norsvensken Brasse, West Highland White Terrier Sally och Maudinfo,aktuellt
startsida
gymnastik,friskvård
djursjukgymnastik
     beh.metoder
     priser
     häst
     hund
         problem
om mig
kurser
kontakt
länkar

Sjukgymnastiska behandlingar för hund

Som hundsjukgymnast måste du kunna förstå hunden som talar till dig.

Hunden kommunicerar med rörelser och ljud. Hunden använder ljud för attt sända signaler till andra hunder, eller till människor. Hundens kommunikation förekommer i varierande former. Hundar använder särskilda kroppsrörelser och kroppsdelar och olika ljud för att sända signaler. Det finns en rad basala sätt som en hund kan kommunicera på. Dessa är rörelser hos öron, ögon och ögonbryn, mun, huvud, svans och hela kroppen liksom ljud som skall, morning, gnäll, gnyende och ylande.
Historiskt sett är hunden ett flockdjur, den jagar i flock för att öka sina möjligheter att skaffa mat. Vid fara flyr inte hunden, hunden är inget flyktdjur. I stället skäller den för att tala om för de andra flockmedlemmarna att nu är det fara på färde, nu får ni ställa upp och hjälpa till.

Hunden är ett ryggradsdjur liksom människan och hästen. En jämförelse med människans skelett visar stora likheter. Ännu större är likheten med andra fyrfotade djur. Hunden och hästen är mer lika varandra än hund/häst - människa i sin benstomme. Inte heller hunden har nyckelben för att stabilisera axelleden.


Hunden går på tårna, se bild, och människans handben har ombildats till hundens underben.Muskulaturen är skild från både människans och hästens eftersom hunden har ett annat rörelsemönster. Under evolutionen har muskler utvecklats olika hos olika djurslag. Det är viktigt för hundsjukgymnasten att känna till vilka muskler som är viktigast för olika hundraser då individuella skillnader mellan raser och är stor, t.ex. har vinthundar väl utvecklad muskulatur för att springa snabbt, men dessa muskler uttröttats fort. Andra raser som t.ex. vissa jakthundar har uthålliga muskler för att de skall orka springa långa sträckor.Vad är hundsjukgymnastens huvudsakliga uppgifter?

Att utifrån sina kunskaper om den aktuella hundens beetende, anatomi och fysiologi
- hjälpa djuret (samt veterinären) att träna upp muskulaturen inför ett planerat ingrepp
- hjälpa till med rehabilitering efter skada eller operativt ingrepp
så att hunden så långt möjligt återfår funktion i den skadade kroppsdelen. Men lika viktigt är att utifrån hundens hälsa, ålder och de störningar av rörelsefunktionen, som kan orsakas av skada eller sjukdomar, ge hunden bästa möjliga funktioner men även med förebyggande hälsovård.
- Hundsjukgymnasten är också skicklig på att diagnosticera patologiska rörelsemönster hos hunden.
En erfaren hundsjukgymnast utnyttjar enkla hjälpmedel för att ställa rörelsediagnoser. T.ex. är blöt sand och nyfallen snö utmärkta hjälpmedel.

Har hunden felaktigt rörelsemönster som tyder på smärta eller t.ex. ledbesvär skickar sjukgymnasten hunden till veterinär för diagnos och ev. ingrepp eller medicinering. Sjukgymnasten hjälper sedan till med rehabilitering enligt ovan.
Karaktär hos olika hundar. Båda är mycket trevliga sällskapshundar.
Molly
Matti
Matti och Molly har olika förutsätningar för träning.
Molly tar vara på naturen.
Matti är lite mer svår motiverad idagsläget.
Ibland kan dagsformen vara avgörande för träningsmotivering.

 Svenska kennelklubbens - SKK - sida hittar du mycket matnyttligt och oftast länk till just din hundras. De tar inte upp blandraser men de är lika viktiga för oss som individer och behöver samma uppmärksamhet och behandling. För närvarande finns det nästan 300 olika raser godkända av SKK. Hundraser indelas i 10 rasgrupper enl. SKK
- Vall-, boskaps- och herdehundar
- Schnauzer och pinscher, molosser, bergshundar samt sennenhundar
- Terrier
- Taxar
- Spetsar och raser av urhundstyp
- Drivande hundar samt sök- och spårhundar
- Stående fågelhundar
- Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar
- Sällskapshundar
- Vinthundar

Du har väl aldrig sett en vinthund röra sig som en tax eller en tax som en vinthund. Hundraser har utvecklats olika och har olika rörelsemönster. Det är därför vi tar upp de olika hundraserna. En blandrashund har drag från de hundraser de härstammar från. T.ex. har vinthunden mycket snabba muskler men saknar vallhundens röda muskler med stor uthållighet. Vissa raser är behäftade med välkända ärtliga svagheter, t.ex. har taxar lätt att få ryggskador. Det är därför vi intresserar oss för olika hundraser. För att kunna jämföra deras normala funktioner och kunna föreslå lämpliga behandlingsmetoder för att minska risken för de nedärvda funktionsbelastningarna.copyright © 2005-2009 All rights reserved. kristinelundhastohund@hotmail.com