Djursjukgymnast - Kristinelunds Häst o Hund Rehab Bild norsvensken Brasse, West Highland White Terrier Sally och Maudinfo,aktuellt
startsida
gymnastik,friskvård
djursjukgymnastik
     beh.metoder
     priser
     häst
     hund
          problem
om mig
kurser
kontakt
länkar
Åldersrelaterad Artros
Överviktig hund
Den åldrande hunden

Hunden är historiskt sett ett jagande flockdjur

I vilt tillstånd har hunden varit ett jagande flockdjur. Flocken samarbetar för att skaffa mat. Kan man inte bidra till flockens försörjning riskerar man att bli utstött. Får man ont skall man dölja detta för att inte förlora sin rang och sin flocktillhörighet. Detta beteende har ärvts av tamhunden. En tamhund vill inte visa att den har ont den heller.

Det sägs ofta att man måste vara extraordinärt talangfull eftersom hunden inte kan/vill tala om att det gör ont och var. Ofta avslöjar inte ens en hund att något gör ont. En beteendeförändring som verkar helt orelaterat till smärta är ibland det enda indikationen en hund ger.

Smärta och dess effekt på din hunds beteende
Vid akuta smärtor eller vid ett skadetillfälle kan hunden skrika till. Då är det lätt att förstå att det hänt hunden något. Vid kroniska smärtor gör hunden vad den kan för att inte visa sin svaghet. Detta gör det extra svårt som ägare, hundsjukgymnast och veterinär att upptäcka hundens smärta så att den kan få adekvat hjälp och återgång till ett smärtfritt och lyckligt liv.

Som hundägare är du den som är bäst lämpad att upptäcka att hunden har kronisk smärta. Du som vårdare är den som kan se förändringar i beteendet som tyder på smärta. Veterinären kan om smärta misstänks undersöka hunden, med ägarens ledning om var hunden har ont, och hitta orsaken. Hundsjukgymnasten kan efter veterinärens åtgärder och i samråd med denna sätta upp behandlingsprogram lämpligt för hunden i dess tillstånd, för smärtlindring, stärkning av muskler och ev. rehabilitering efter kirurgiskt ingrepp.

Som med människor, finns det många orsaker till smärta hos hunden. En skada, ärftliga defekter, förslitning, belastningsskador, rygginsufficiens är några exempel. Om du blir uppmärksam på att din hund har smärta, kan du ofta bara lokalisera den till en del av kroppen. Några möjligheter är smärta i ryggraden, höften, knäet, foten, armbågen, skuldrorna, nacken. Smärta i någon av dessa områden kan ha olika orsaker. Det är därför veterinären skall undersöka hunden för att försöka hitta orsaken så att adekvat åtgärd kan vidtas. Som matte eller husse till hunden hjälper du den om du är noga med att föra bok över hundens ändrade beteende.

Vilka beteendeförändringar skall jag leta efter om jag misstänker att min hund har ont?

Alla förändringar kan vara tecken på försök att dölja smärta. Tänk dig själv vad du gör när du har ont. Visst du kan dansa om du tycker det är roligt, hunden kan springa och hoppa trots smärta om det är roligt. Men sedan behöver både du och hunden vila. Ni ligger länge, har svårt att resa er eller lägga er igen. Ibland intar ni speciella kroppsställningar för att lindra smärtan. Matlusten blir sämre eller också äter ni mer för att glömma smärtan. Hunden kan bli skällig liksom du bli kan högljudd och vresig, det får er att glömma smärtan för en stund. Ni kan bli vresiga och inte vilja att någon berör er för att inte komma åt smärtande område, sover dåligt, vaknar på natten. Hunden försvarar den onda kroppsdelen, vill inte att du undersöker den, är rädd att visa smärta.

Tecken på beteendestörningar kan vara depression, ängslan, trötthet, sömnighet, klumpighet, aktivitetsförändringar. Om din hund visar något av dessa tecken, och du misstänker att den har ont, behöver den iakttas noga under några timmar, eller några dagar, tills positiva tecken utvecklas eller återkommer. Försök inte motionera hunden mer än vanligt eller ställ den inte i någon situation som förorsakar stress. De flesta veterinärer vill att du håller koll på när symtomen uppstod, om de förbättras eller försämras, och också om symtomen är intermittenta, kontinuerliga eller ökar i frekvens.

Det är viktigt att du kan läsa, förstå, de ledtrådar hunden visar för att misstänka kronisk smärta hos din hund. Det är förutsättningen för att din hund skall få den behandling den förtjänar. När veterinären gjort sitt fortsätter sjukgymnasten med sin behandling med smärtstillning, lämpligt behandlingsschema för att stärka de muskler som behöver stärkas eller aktiveras. Allt på hundens villkor med vårdaren som en god hjälp för att ge tillbaka ett värdigt liv till hunden.

^topp
Åldersrelaterad Artros hos hunden börjar tidigt
När en hund blir äldre infinner sig både mentala och fysiska förändringar.

De fysiska tecknen på åldrande hos hundar är ofta sena och är till det yttre ofta helt klara, grå hår börjar uppträda och hunden börjar röra sig saktare, reser sig långsamt och omständligt eller lägger sig ner med samma besvär beroende på begynnande artros, en smärtsam inflammation och styvhet i lederna (se ovan om smärta).

Men åldrandet börjar så snart hunden kommit till världen, men framför allt efter att hunden blivit könsmogen. Då börjar också ledförändringarna. Typiska symtom på åldersrelaterad artros är initialt ovilja att leka och röra sig, sover eller äter hellre och i sent stadium långsamma rörelser, haltande, hunden vill undvika beröring av vissa leder, får svårt att gå in i bilen eller att gå i trappor. Dessutom ändrar hundar som lider av obehag eller smärta t.ex. i höftregionen, sitt sätt att stå och gå. Mindre mat – mindre energi till en hund som rör sig mindre är viktigt för att inte belasta hunden med övervikt vilket ökar belastning av leder och förvärrar artrosen.

Denna förlust av rörlighet beroende av åldersförändringar hos hundens leder och muskler kan förorsaka att hunden tycks ha fått ett annat temperament. Den reducerade rörligheten och närvaron av smärta kan göra den gamla hunden irriterad särskilt om den störs eller berörs på den känsliga stället, eftersom naturligt svar hos hunden att röra sig bort från en stressituation inte längre existerar.

Innan du går till hundsjukgymnasten skall en veterinär undersöka hunden för att kontrollera andra bristande funktioner som hos hjärta och lungor, ev. diabetes m.m. Sjukgymnasten kan sedan efter hundens allmäntillstånd ta fram ett lämpligt behandlingsschema för din hund.

^topp
Överviktig hund
Allt fler människor blir överviktiga här i Sverige. Likadant är det med våra hundar. Många strävar efter att få en hälsosam trivselvikt för att minska symtomen de fått av övervikt - dålig kondition, ledbesvär, sviktande hjärt- och lungfunktion. Samma borde gälla våra husdjur.

Receptet är enkelt mindre mat och mer rörelse. Men så enkelt är det inte alltid. Det gäller att göra om hela sin livsstil. Äta med förstånd det som är gott men inte mer än man behöver. Att regelbundet göra någon aktivitet som man tycker är rolig.

För hunden gäller att den inte skall tigga vid bordet eller äta mellan måltiderna utan kosten skall vara reglerad till dess energiförbränning. En extra köttbulle vid varje måltid från 6-års ålder hos barn innebär ett överviktigt barn vid 12 års ålder. Likadant är det med hunden. Lämplig kost och aktivering med intressanta saker är lösningen.

Intressant statistik är att hundägare som är 40 år eller äldre, löper 2 gånger högre risk att ha feta djur än yngre ägare. Inte bara ägaren blir äldre, utan även deras husdjur. Omkring en tredjedel av ägarna till feta hundar tycker inte att deras hundar är överviktiga, de tycker att deras hundar har vikt inom normalgränserna. Gör vad du kan för att förhindra att din hund blir fet och förlorar sin naturliga kondition och sitt glada liv!

När vuxna hundar blir äldre, begränsar en rad olika orsaker deras aktivitet - inkluderande deras fysiska kondition (och det gäller ägaren också eftersom denne också saktar in lite). Så brist på träning kopplad till samma mängd mat som de åt när de var yngre kan leda till övervikt. Tikar löper större risk att bli överviktiga än hanhundar, och kastrerade djur löper också större risk än fertila. Sjukgymnasten kan lämna råd vad du bör göra för att minska vikten så att inte hundens leder och andra organ belastas mer än nödvändigt.

^topp
Den åldrande hunden
Hundens livslängd beror på hunden storlek och på uppfödaren. Typiskt ju större hund, desto kortare livslängd, från 7 år för de allra största till 14 år eller kanske längre för de minsta hundarna.

Graden av fysiskt och mentalt åldrande skiljer sig åt beroende på stimuleringen hunden fått genom hela livet.

Åldringsprocessen har samma effekt på en hund som den har på människan. När vi blir äldre börjar vi uppvisa tecken på åldrande. Hur åldrandet sker hos hund kan skilja sig mellan olika hundar, eftersom dess omgivning och sätt hunden har blivit omhändertagen, har en avgörande effekt. När hundar åldras sker förändringar både mentalt och fysiskt, mätt som effektivitet hos dess sinnen, leder och andra organ som hjärta, lungor, nervsystem. Konsekvensen är att hög ålder kan påverka hundens uppförande, tänkande och personlighet.

Äldre hundar, precis som äldre människor, löper ökad risk att bli överviktiga, kanske på grund av genetiska faktorer eller för att de får fel föda med för mycket kalorier. Hundar behöver gå ut på längre promenader. De flesta hundar är beroende av att människor tar ut dem på fysisk aktivitet, som ibland inte alltid blir av.

Andra tecken på åldrande
De flesta hundar mellan 12 och 14 år visar tecken på nedsatt hörsel. Hundar som exponerats för kraftiga ljud som jakthunder och gevärsskott, hos hundar boende i städer och blivit utsatt för höga ljud i staden. När en hunds hörsel börjar avta, som hos människor, blir de mindre känsliga för högre kommandon. En hund som förlorar sin förmåga att höra sover trots att dörrklockan ringer.

När en hund åldras, kan den börja förlora synen. Detta kan precis som hos människor bero på gråstarr eller förlust av synceller i ögonbotten, eller ögonlinsens förmåga att bryta ljus (det är när du behöver glasögon). Det tar längre tid för hundens öga att fokusera, ägare kan se en förändring i hastigheten som hunden behöver för att känna igen individer eller saker. Synligt hos en del hundar finns en "film" över ögat (skleros) när de blir äldre, om inte denna film blir för tät är inte hundens syn nedsatt. Men det finns många tillstånd som kan ge blindhet hos hunden som grå och grön starr. Några orsaker som kan påverka utvecklandet av nedsatt syn kan vara diabetes, skador, dålig diet, vissa gifter och även ultraviolett ljus som t.ex. för mycket solljus. Precis som hos människor kan delar av hundens syn återställas med kirurgiska ingrepp.

Lika väl som hundar åldras fysiskt så åldras den mentalt. Som ett resultat blir överförande av information från en plats i nervsystemet till en annan långsammare. Hos en äldre hund kan överföring av nervimpulser minska till ca en femtedel av hastigheten hos en frisk, ung hund. Med minskat blodgenomflöde minskar syresättningen av hjärnan och försämrar långtidsminnet hos hunden. Dessa förändringar påverkar hundens uppförande och vilja, ägare kan notera att hunden blir lättirriterad när den blir störd. Den blir långsam på att utföra kommandon och har problem med sin balans och inlärning och har svårigheter att lära nya saker, t.ex. nya kommandon.

Turligt nog finns det som hundägare möjlighet att vidta åtgärder för att förlångsamma åldringsprocessen, genom att erbjuda mental och fykisk stimulering passande till hundens ålder. Åldrandet sätter in vid ung ålder. För att hjälpa hunden till mental och fysisk hälsa skall åtgärder sättas in tidigt. Dagliga promenader och lek med hunden genom hela dess liv, liksom anpassade matransoner efter aktivitetsgrad, hjälper hunden att bibehålla god vigör och mental hälsa. Med stigande ålder hos hunden måste dock aktiviteten anpassas, långsammare promenader och kortare distanser för att undvika överansträngning på hundens leder, ben och muskler samt minskande matportioner.

När en hund når sin vuxna ålder, har ägaren vanligen lärt den vissa kommandon som sitt, stanna, kom, ligg och så vidare, och tycker att det inte längre behövs mer. Emellertid, för att ge hunden kontinuerlig stimulering och psykiskt välbefinnande, skall ägaren söka nya vägar för att stimulera sin hund genom fysiska och mentala aktiviteter. Ett förslag är lära hunden känna igen tecken givna av händerna likaväl som röstkommandon, så att oavsett om hunden förlorar syn eller hörsel ägaren och hunden fortfarande kan kommunicera.

Hundar använder sina sinnen till att undersöka saker och genom att tillåta att dessa sinnen blir stimulerade kan ägaren kompensera åldersrelaterade förändringar och öka hundens problemlösande förmåga. Precis som människor som ägnar sig åt problemlösningar och lärande trots att de nått hög ålder, kan hundar i hög ålder genom problemlösningar sakta ner åldrandets process hos hjärnan. Ägaren kan genom lek och exponering för nya miljöer eller situationer stimulera hunden och dess hjärna till att sakta ner den oundvikliga nedbrytningen. Att säga "du kan inte lära en gammal hund att sitta" är inte korrekt. Du kan lära en gammal hund nya tricks men det tar längre tid!

Andra sätt på vilka hundar kan behålla sin hälsa är genom regelbunden träning som simning (alla utom Basset hundar, de kan inte simma för att deras ben är för korta till deras bastanta kropp) eftersom detta håller dess leder smidiga och mobiliserade. Emellertid, kallvatten i en sjö, gör lite till att minska dess åldrande. Det finns många fördelar med hydroterapi med reglerad temperatur för äldre hundar, speciellt de som lider av ledproblem eller hundar som rehabiliteras efter en skada.

Andra sätt för ägaren att tillförsäkra sin hund kontinuerlig komfort är att hålla hunden på en sund diet. Ofta beror hundens rörelseproblem på övervikt, eftersom det ger mer tyngd på hundens leder och därigenom ökar förslitningen. Att använda riktig kost hjälper till att sakta in insättandet av artros. Även hunden behöver frukt och grönsaker för att få i sig de behövliga antioxidanterna (vitamin C och E) för att förhindra läckage av fria radikaler från cellen.

En typisk defekt hos den åldrande hunden är hörselproblem. Ägare kan hjälpa hunden behålla sin hörsel längre genom att inte utsätta den för ljud som kan förstöra hörselcellerna. Hundens öronkanaler är längre än människans. Det innebär att debris lättare ansamlas i hundens öronkanaler. Regelbunden trimning och skötsel av öronregionen med renande droppar kan hjälpa att hindra öronkvalster att få fäste i smutsiga öronkanaler och minska risken för infektioner.Vanligen är hundar med mjuka öron som springer spaniels mer mottagliga för öronkvalster eftersom öronen tenderar att fånga smuts och minska luftcirkulation, skapande en ideal miljö för kvalster.

Regelbunden skötsel som borstning av tänder minskar risken för gomsjukdomar och tandförfall som kan förorsaka obehag ned dålig andedräkt och kan medföra att hunden förlorar tänder.

Sammanfattning
Åldrandets process av människa och hund är väldigt lika. En hund som har en sund diet, regelbunden skötsel, inte utsätts för höga ljud och ges en god balans av mental och fysisk träning, får troligen färre eller senare senila förändringar av kroppen och hjärnan i jämförelse med en överviktig, inaktiv hund. Allt som en konsekvens av ett rikt liv med belöning och stimulering av dig och din fyrfota vän. Hundsjukgymnasten kan hjälpa dig med råd och anvisningar vad som är lämpligt att göra för din hund, när Veterinären har undersökt den.

^toppcopyright © 2005-2009 All rights reserved. kristinelundhastohund@hotmail.com