< Maud Johansson - sjukgymnastik för häst och hund, djursjukgymnast - Problem hos Hästen
Djursjukgymnast - Kristinelunds Häst o Hund Rehab Bild norsvensken Brasse, West Highland White Terrier Sally och Maudinfo,aktuellt
startsida
gymnastik,friskvård
djursjukgymnastik
     beh.metoder
     priser
     häst
          problem
     hund
om mig
kurser
kontakt
länkar
Smärta hos häst

Som hästsjukgymnast funktionsbedömer och behandlar man hästen i samarbete med veterinär.

- Hästen har en akut eller kronisk skada som orsakar smärta eller rörelsestörning.
- Den utvecklar en beteendestörning utan anledning.
- Den uppvisar någon form av muskelsvaghet.

Att misstänka kroniska ryggsmärtor hos sin häst är svårt, att misstänka akuta smärtor är betydligt lättare. Dock bör ryggsmärtor alltid verifieras av veterinär om du inte själv enkelt kan verifiera en banal orsak.

Akuta ryggsmärtor är ofta relativt lätta att upptäcka. Du får en plötsligt förändrad häst, med t.ex. förändrad gångart, ev. haltande och med ändrat beteende, lättirriterad och vill inte bli "klappad", hästens vilja att utföra instruktioner kan försämras.

Ändrat beteende är väl det man först kan iaktta hos en häst med kroniska ryggsmärtor - men svårast att bedöma. En häst som blir kinkig, är svår att fånga in, inte står still vid sadling, bits, eller vägrar att backa in mellan skacklarna, vill inte bli klappad eller ryktad, vägrar att utföra vissa kommandon. Viker öronen bakåt. Får stirrig blick. Yviga frekventa svansrörelser kan vara ett annat tecken. Hästens vilja försämras successivt.

Historik
Det svåra är att misstänka kroniska ryggsmärtor hos en häst som långsamt får ändrat beteende. Då gäller att vara noga och tänka igenom när hela förändringsprocessen började och hur även om den började för ett halvår sedan. Det är viktiga uppgifter att ta med till veterinären, även om denne vill göra sin egen undersökning.

Försök hitta konkreta orsaker/tecken
- dåligt passande bett, betsel eller okänsliga händer
- dåligt tandstatus, har tandläkaren verkat tänderna
   båda orsakerna kan resultera i sår i munnen
   förorsakande sekundär smärta från ryggen när hästen lyfter sin nacke och
   anstränger ryggen för att undvika smärtorna i munnen.
- sadel - om sadeln inte passar eller snedbelastar hästen tillsammans med att
   ryttarens vikt inte fördelas jämt sker en kronisk snedbelastning av hästens rygg
   som ger smärta
sned belastning av ekipaget
Det här ekipaget uppvisar en snedbelastning som
inte bara anstränger hästens ryggmuskulatur


- på liknande sätt fås symtom på smärta hos draghästar som snedbelastas av seldon
   som gör att hästen anstränger ryggen för att klara sin uppgift.
- kompensering för någon typ av ben-, led eller hovsmärtor anstränger hästens rygg
- Ändrade rörelsemönster ex. en galopphäst vill inte längre gå i vä- eller hö-galopp,
   en hopphäst vägrar att hoppa eller hoppar och gör en massa krumbukter
   efteråt för att lindra smärtan som uppstår. Eller en "vanlig" ridhäst
   får förändrade gångarter. (som en haltande människa) med försiktiga steg.
- Vilka rörelser är det hästen försöker undvika.
   * Är det när han placerar benen under sig,
   * rör sig lateralt,
   * bär vikt på ett speciellt ben eller
   * sträcker sig framåt med huvud och nacke.
Försök hitta ett mönster i hästens förändrade rörelser.

Exteriör
Ofta kan man se på hästens exteriör eller på dess gång att den har fått
muskelsvaghet (som frekvent orsakas av felaktig skoning, fång, spatt i ben eller
bog, sensträckning i plantarsenan, fixering av knäskålen eller annan skada i knäet.
Skador på axel eller armleden ses också hos hästar med vissa rörelsemönster).

Dessa hästar skall snarast undersökas av veterinär.

Den åldrande hästen kan få alla symtom ovan men den kan precis som vi människor
få förslitna leder (artros). Den får också ofta artrit i hovarna. Diskbråck och
ischias förekommer också hos häst.

När Veterinären bedömt din häst är du välkommen till mig, så hjälper jag din häst
på bästa sätt.
Målet med den sjukgymnastiska behandlingen kan tex. vara att lindra smärta, bevara
rörlighet, öka styrka eller förebygga skador.

copyright © 2005-2009 All rights reserved. kristinelundhastohund@hotmail.com